Biavl - en interessant og lærerig beskæftigelse for alle. Men uden at holde sig ajour om hvad der sker i denne levende branche, kan det være yderst vanskeligt at drive biavl. Danmarks Biavlerforening holder sig opdateret med den nyeste viden.
 
Fredericia og Omegns Biavlerforening er den lokale forening i Fredericia, som sammen med 86 andre lokalforeninger i hele Danmark, danner hovedforeningen; Danmarks Biavlerforening (DBF).
Som aktive medlemmer optages alle biavlere og alle med interesse for naturen og biavl, og som ønsker at deltage i vort arbejde, eller som blot vil støtte os.
Medlemskab indebærer samtidig medlemskab af Danmarks Biavlerforening.
Aktive medlemmer er valgbare og kan stemme på generalforsamlingen, hver med en stemme.
Som passivt medlem kan optages enhver med interesse i foreningens formål og som ikke driver selvstændig biavl, samt aktive biavlere der oppebærer medlemskab gennem en anden lokalforening.
Passive medlemmer har ingen stemmeret.

Indmeldelse i foreningen kan ske til et bestyrelsesmedlem, eller gennem Danmarks Biavlerforening. Medlemskabet er helårligt og følger kalenderåret.
 


Som medlem opnår du:

  •  Medlemsbladet Tidsskrift for Biavl - 32 sider aktuelt om biavl, annoncer og møder - 12 gange årligt.
  •  Temahæfter med forskellige emner indenfor biavl.
  •  Adgang til biavlskurser
  •  Lærerigt samvær i din lokalforening og kontakt med andre med interesse for bier.
  •  Ret til at anvende Danmarks Biavlerforenings etikette på din honning. Borger for kvalitet.
  •  Dine bier er ansvarsforsikret for op til 1 mill kr.
  •  Konsulentbistand - gratis telefonrådgivning
  •  Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe gode muligheder for biavl i Danmark.
  •  Danmarks Biavlerforening varetager medlemmernes politiske og faglige interesser.

Dit kontingent er med til at sikre det faglige arbejde i Danmarks Biavlerforening.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net