Fredericia og Omegns Biavlerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 6. november 2019 kl. 1930 i Egeskov Forsamlingshus, Egeskov Bygade 1, Egeskov, 7000 Fredericia.
 
Dagsorden:
1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning
3.      Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår år samt budget for kommende regnskabsår.
4.      Fastsættelse af kontingent.
5.      Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring (Se bilag 1)
6.      Behandling af fremkomne forslag.
7.      Valg af bestyrelse. 
8.      Valg af bestyrelsessuppleant.
9.      Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.   Eventuelt
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamling på fredericiabi@gmail.com.
 
I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive afholdt honningbedømmelse, hvortil medlemmerne kan medbringe forårs- eller/og sensommerhonning. 
Det koster 20 kroner pr. glas at deltage, og der vil være præmier til nr. 1 og nr. 2 i begge kategorier. 
 
Før generalforsamlingen vil foreningen være vært ved fællesspisning kl. 1830
Menu: Traditionelt Pølsebord fra Sommercafeen. 
 
Efter generalforsamlingen og mens vi venter på, at honningbedømmelsen bliver færdig, så vil formanden fortælle om bier i Moldova.
 
Tilmelding til spisningen senest 1. november på mail fredericiabi@gmail.com eller til Poul Adriansen på telefon 24 64 33 80.
 
 
Vel mødt til generalforsamlingen.
 
På bestyrelsens vegne  
Viggo MunckDer er fra bestyrelsen fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer:

 
Forslag til vedtægtsændring for Fredericia og Omegns Biavlerforening.
I vore vedtægter er der ikke angivet hvordan tegningsretten er i foreningen, derfor er det hele bestyrelsen der skal underskrive ved aftaler med Bank, Mobil Pay, CVR register med E-postkasse og NEM-ID mv. 
Der er strenge formelle krav om fotolegitimation (kørekort eller pas) samt kopi af sygesikringskort. 
For at lette arbejdet fremsættes dette forslag om tegningsret til to medlemmer af bestyrelsen.
Der indsættes en ny § 8a efter § 8
§ 8a
Tegningsret:
Eks. 1
Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.
Ved køb eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
 
 
 
 
 
Fredericia d. 10. oktober 2019
 
p.b.v
 
Viggo Munck


 
Lav din egen hjemmeside med mono.net