Program for sommeren 2019
 
Onsdag d. 24. april 2019, kl. 19.00 
Skolebigården åbner for de nye biavlere.  

Onsdag d. 1. maj 2019, kl. 19.00 og hver onsdag 
Skolebigården åbner for alle, med honningkage til kaffen. Hver onsdag aften kl. 19.00 i sommerhalvåret hvis intet andet er anført i programmet.  
 
Onsdag d. 15. maj 2019, kl. 19.00 
Vi mødes til sædvanlig tid skolebigården og tilser vore bier.Vi får besøg i Skolebigården af bisygdomsinspektør Peter Nissen.
 
Onsdag d. 29. maj 2019, kl. 19.00
Hjemmebesøg hos Anders Hjorth. 
 
Onsdag d. 12. juni 2019, kl. 18.00
Jordbær/honningaften på Kringsminde. Vi mødes til slyngning og får forhåbentlig solgt en masse flydende honning til Kringsmindes jordbær. 
Afsluttes med kaffe og franskbrød med nyslynget honning
 
Torsdag d. 13. juni 2019, kl. 18.00
Slyngning kun for nybegyndere, det er kursisterne fra i år og fra sidste år.
Vi i vil undervise de nye i hvordan man tager honning fra, og hvordan man slynger den. Senere vil kursisterne få mulighed for at hjælpe med at tappe honningen på glas. 
De nye biavlere kan også deltage i slyngningen onsdag aften.
 
Søndag d. 16. juni 2019
Sommerudflugt til Den Fynske Landsby.
Vi kører til Odense og besøger bierne der.
Nærmere program udsendes senere. 
 
Onsdag d. 7. august 2019, kl. 18.00
Vi slynger vores sensommerhonning og giver bierne den første foder. Vi slutter med franskbrød med flydende honning. 
 
Lørdag d. 10. august 2019, kl. 11.00 – 16.00
Sommeråbent på Kringsminde. Vi har en stand med salg af honning.
 
Onsdag d. 14. august 2019, kl. 19.00
Bierne skal varroa behandles. Kursisterne vil blive undervist i dette
 
Onsdag d. 21. august 2019, kl. 17.00
En aften på Randbøl hede
Vi mødes på Kirstinelyst Naturcenter med ledsager, hvor vi spiser grillmad. 
Herefter tilser vi bierne på heden. Bagefter er der kaffe hos Bodil og Niels.
Program udsendes med kørselsvejledning og tilmelding.
 
Onsdag d. 4. september 2019, kl. 18.00 – 19.00
Indlevering af tavler til vask. Claus fra Honninggården kommer i skolebigården. Vejledning udsendes.
 
Onsdag d. 11. september 2019. Vi mødes kl. 18.00
Rengøring af materiel og oprydning. Der er smørrebrød bagefter.
 
Onsdag den 25. september 2019, kl. 18.00 – 19.00
Rengjorte tavler skal hentes af alle, der har indleveret til rengøring. 
 
Onsdag d. 16. oktober 2019, kl. 10.00 - 16.00
”Kartoffelferie” på Kringsminde. Vi har en stand med honning.
 
Onsdag d. 6. november 2019.
Generalforsamling i Egeskov Forsamlingshus. Dagsorden udsendes senere.
 
Ændringer i programmet kan forekomme hvis vejrliget gør det nødvendigt.
I så fald orienteres medlemmerne pr. mail eller telefon.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net