Program for vinteren 2019 - 2020

2019
 
Lørdag den 23. november 2019 kl. 11.00 – 12.00
Udlevering af oxalsyre til medlemmerne. Husk bestilling på foreningens mail med oplysning om antal bifamilier og husk at medbringe egnet emballage.
Foreningens vil samtidig være vært ved gløgg og æbleskiver og vi kan lidt i god tid ønske hinanden god jul.
 
Lørdag den 30. november 2019 fra kl. 11.00 – 16.00
Juleforberedelse på Kringsminde. På gården skal der slagtes gris og gås, bages småkager, arbejdes i træværkstedet, laves filtnisser og meget mere. 
Biavlerforeningen åbner en bod med honning, mjød og julesennep, og børnene kan lave et vokslys med ægte bivoks.
 

 
2020
 
Lørdag den 1. februar 2020
Trekantens Biavlskonference på Naturcenter Hindsgaul.
Fire biavlerforeninger, Vejle, Kolding, Vestfyns og Fredericia går sammen om dette arrangement, og igen er det lykkedes at sætte et spændende program på tapetet. 
Nærmere om programmet når det kommer i Tidsskrift for Biavl

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.00
Begynderkurset starter på Kringsminde
Biavlerforeningen afholder igen begynderkursus for nye biavlere. Gitte og Niels vil igen være undervisere.
Teoriundervisning foregår på Kringsminde den 18. og 25. marts og den 1. og 15. april. Den 22. april går kursisterne i skolebigården og kigger i bistaderne – hvis vejret tillader det. 
Se om tilmelding på foreningens hjemmeside

Onsdag den 22. april 2020
Praktisk arbejde i skolebigården for begyndere. Og så er det jo, at Skolebigården starter for alle onsdag den 29. april 2020 kl. 19.00.
 
Ændringer i programmet kan forekomme hvis vejrliget gør det nødvendigt. I så fald orienteres medlemmerne pr. mail. 
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net