Program for VINTEREN 2018 / 2019 


Lørdag den 24. November kl. 1000 til 1100
Udlevering af oxalsyre i Skolebigården.
Bestilling kan ske på foreningens mail senest den 22. November.
Ved afhentningen serverer foreningens gløgg og æbleskiver,


Lørdag den 2. December kl. 1000 til 1600
Julemarked på Kringsminde.
På gården slagtes gris og gås, der bages småkager, der arbejdes i træværkstedet og der laves filtnisser - og meget mere.
Vi åbner en bod med honning og vokslys, mjød og julesennep


Lørdag den 2. Februar 2019
Trekantens Biavlskonference på Naturcenter Hindsgaul arangeret af Vejle, Kolding, Vestfyns og Fredericia Biavlerforening.
Se programmet i Tidsskrift for BiavlOnsdag den 20. Marts 2019
Begynderkurus starter på Kringsminde
Se nærmere på denne hjemmeside under menupunkt  "Begynderkursus"

Onsdag den 24. April kl. 1900
Skolebigården åbner på Kringsminde og vi ser frem til en rigtig god bi-sommer. Ændringer i programmet kan forekomme hvis vejrliget gør det nødvendigt.
I så fald orienteres medlemmerne pr. mail eller telefon. 
Lav din egen hjemmeside med mono.net