Indmeldelse i Fredericia og Omegns Biavlerforening sker på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside www.biavl.dk under menupunkt:

For medlemmer / Bishoppen / Medlemsskab af Fredericia og Omegns Biavlerforening

Lav din egen hjemmeside med mono.net