Kære alle biavlere.
 
Så begynder det at lysne for større forsamlinger. Det forventes, at statsministeren lukker op for forsamlinger på et sted mellem 30 og 50 fra på mandag, d. 8. juni. Det er under forudsætning af, at vi stadig husker at holde afstand, og at vi ikke møder op, hvis vi har symptomer på sygdom.
Skolebigården åbner i næste uge, og vi starter med at slynge honning. Se nedenfor.
Det hele er naturligvis under forudsætning af, at der bliver lukket op. 
Vel mødt til aktiviteterne.
 
Slyngning af skolebigårdens honning
Det er tid til, at vores honning skal slynges. 
Som vi har gjort tidligere, skal det foregå over to dage. En for kursisterne på begynderkurset og en for foreningens medlemmer. I år er begynderkurset opdelt i tre hold på grund af Corona krisen. De tre hold er: ”Aftenhold Tirsdag”, ”Eftermiddagshold Onsdag” og ”Aftenhold Onsdag”. De enkelte kursister er selv klar over, hvilket hold de tilhører. 
 
Programmet er som følger:
Tirsdag d. 9. juni:
Kl. 16.00: Aftenhold Onsdag. Man bedes møde så snart, det er muligt.
Kl. 18.00: Aftenhold Tirsdag.
 
Onsdag d. 10. juni:
Kl. 16.00: Eftermiddagshold Onsdag.
Kl. 18.00: Resten af foreningens medlemmer.
 
Når vi er færdige med at slynge og har fået ryddet op og gjort rent efter os, er der jordbær med honning til alle.
 
Det er med forbehold for, at vejret er med os. Ellers vil I få besked så snart som muligt.
 
Sommerens program
Programmet for sommeren har været klar i lang tid, men restriktionerne som følge af Corona krisen har også ramt vores lille forening. Vi har desværre været nødt til at reducere i det planlagte program, men situationen taget i betragtning, så synes vi, at vi godt kan være det bekendt. Programmet er vedlagt.
 
Foreningens slynge og presse.
Da muligheden bød sig, har foreningen anskaffet en presse til honning. Både den og håndslyngen kan lånes af foreningens medlemmer. De skal bestilles hos formanden. Oversigt over udlån kan ses på hjemmesiden.
http://www.biavl.mono.net/9419/Håndslynge og honningpresse
Afhentning og tilbagelevering kan ske, når der er åbent i skolebigården.
 
Ekstraordinær generalforsamling
På generalforsamlingen i november 2019 blev der vedtaget nye vedtægter vedrørende bestyrelsens tegningsret. Vedtægtsændringen skal bekræftes på en efterfølgende generalforsamling. Derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 17. juni 2020 kl 19.00 på Kringsminde. Efter generalforsamlingen vil der være almindelig skolebigårdsaften.
Vedtægtsændringen er beskrevet i punkt 5 i referatet af generalforsamlingen i november 2019. Referatet er vedhæftet som bilag.
 
Og så en bibemærkning! 
HUSK: Hold afstand og kom ikke hvis du har symptomer på sygdom. Der er håndsprit til alle i skolebigården!
 
På gensyn
Viggo
Lav din egen hjemmeside med mono.net